Статьи

1. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Мірошникова М.І. Сучасні аспекти імунопатогенезу та лікування міастенії гравіс // Імунологія та алергологія. – 2003. - №2. – с. 13 – 18.

2. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Роль цитокінів у виявленні функціональних порушень імунітету // Ліки України. – 2004. - №2. – с. 15 – 18.

3. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Гуменюк Н.О. Проблема виявлення та верифікації імунодефіцитних захворювань: сучасний погляд // Ліки України. – 2004. – №9. – с. 61 – 65.

4. Казмирчук В.Е., Мальцев.Д.В. Интепретация данных общего анализа крови при выявлении иммунозависимой патологии // Doctor. – 2006. – №6. – с. 7 – 13.

5. Казмирчук В.Е., Мальцев.Д.В. Интепретация данных иммунограммы при выявлении иммунозависимой патологии // Doctor. – 2006. – №6. – с. 14 – 18.

6. Казмірчук В.Є., Мальцев. Д.В. Новий погляд на етіологію та патогенез мігрені (роль герпетичної інфекції) // Ліки України. – 2007. – № 110. – С. 53–59.

7. Мальцев Д.В. Казмірчук В.Є. Новий підхід до профілактичного лікування мігрені // Ліки України. – 2007. – № 114. – С. 45–49.

8. Мальцев Д.В., Войтюк Т.В, Сидоренко О.І., Ковальчук Л.І. Нові аспекти патогенезу мігрені // Імунологія та алергологія. – 2007. – № 4. – С. 28–31.

9. Мальцев Д. В. Верифікація і лікування герпесвірусної інфекції у жінок, хворих на мігрень без аури // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2007. – № 1 (12). – С. 86–90.

10. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Імунозалежна форма мігрені // Український неврологічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 27–37.

11. Ковальчук Л.И., Мальцев Д.В., Войтюк Т.В. и др. Цитологические особенности лимфоцитов у больных с активной герпетической инфекцией: возможности ранней скрининговой диагностики // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2008. – №3. – с. 55– 58.

12. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. та ін. Імунологічні та аспекти етіології та патогенезу епілепсії: невикористані терапевтичні можливості // Український неврологічний журнал. – 2009. – №4. – С.11-25.

13. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммунная система кожи и клинические кожные маски иммунодефицитных болезней // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія.– 2009. – №1 (спецвыпуск). – С. 14–21.

14. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Вирусные пневмониты: неизвестная болезнь // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №3 (спецвыпуск). – С. 23–30.

15. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Клінічний випадок лімфогранулематозу у хворої з багаторічним анамнезом активної герпесвірусної інфекції // Клінічна імунологія, алергологія та інсектологія. – 2009. – №1-2. – С. 25–26.

16. Мальцев Д.В. Клинический полиморфизм дефицита больших гранулярных лимфоцитов // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №3 (22). – С. 36–40.

17. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Сучасний погляд на етіологію, патогенез і лікування автоімунних хвороб людини // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №4 (23). – С. 23–32.

18. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Результаты исследования иммунного статуса у больных с тяжёлой мигренью без ауры: иммунозависимая форма мигрени // Аллергология, иммунология (Москва). – 2009. – №3. – С. 333–339.

19. Живаго Х.С., Коляденко Н.В., Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Шизофренія: трансформація парадигми // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010. – №1. – С. 44 – 48.

20. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Результаты испытания Бета-глюкана midi в качестве иммунореабилитационного средства у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, у которых отмечаются сниженные показатели фагоцитарной активности нейтрофилов // Імунологія та алергологія. – 2010. – №1. – С. 55–64.

21. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Зільберблат Г.М. та ін.. МРТ у діагностиці герпесвірусної нейроінфекції, асоційованої з епілептичним синдромом // Український неврологічний журнал. – 2010. – №3. – С. 5–22.

22. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Діагностика первинних імунодефіцитів у хворих з верифікованою герпесвірусною нейроінфекцією, ускладненою судомним синдромом // Український неврологічний журнал. – 2010. – №4. – С. 42–59.

23. Мальцев Д.В. Діагностика вторинних імунодефіцитів у хворих на герпесвірусну нейроінфекцію, ускладнену епілептичним синдромом // Імунологія та алергологія. – 2010. – №2. – С. 76–90.

24. Коляденко Н.В., Хайтович М.В., Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Живаго Х.С. Роль імунної системи шкіри в патогенезі психічних захворювань герпесвірусного ґенезу // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2010. – №3(38). – С. 28–30.

25. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Вивчення ефективності і безпечності застосування Субаліну при лікуванні ГРВІ у часто і тривало хворіючих пацієнтів // Сучасні інфекції. – 2010. – №3. – С. 100–106.

26. Мальцев Д.В., Климчук В.В. Випадок ятрогенного аспергільозу ретробульбарної клітковини і лімбічного герпесвірусного енцефаліту у пацієнтки з дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів // Український медичний часопис. – 2011. – 1 (81). – С. 118–120.

27. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Ефективність противірусного лікування при герпесвірусній нейроінфекції зі скроневою епілепсією // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – №4 (42). – С. 21–28.

28. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики перистуючої герпесвірусної нейроінфекції // Лабораторна діагностика. – 2011. – №3 (57). – С. 24–30.

29. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Слободин Т.Н., Головченко Ю.И. Синдром паркинсонизма у молодых женщин, страдающих дефицитом миелопероксидазы фагоцитов // Международный неврологический журнал. – 2011. – №1 (39). – С. 15–24.

30. Мальцев Д.В. Фактор некрозу пухлини альфа як біомаркер тяжкості стану і прогнозування при герпесвірусній нейроінфекції з епілептичним синдромом // Український неврологічний журнал. – 2011. – №2 (19). – С. 5–18.

31. Мальцев Д.В., Климчук В.В. Неврологічні ускладнення VZV-нейроінфекції // Український медичний часопис. – 2011. – №5 (85). – С. 122–128.

32. Мальцев Д.В. Cовременные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №1. – С. 23–32.

33. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Актуальные аспекты современной иммунопрофилактики: необходимость тонкого баланса между интересами общества и человека // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №2. – С. 13–26.

34. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Ретроспективный анализ применения препарата Гепримун-6 у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом герпеса 6 типа // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №5-6 (34-35). – С. 64–70.

35. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Шевченко І.І. Герпесвірусні інфекції у імунокомпетентних осіб // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – № 9-10 (38-39) – С. 7–16.

36. Мальцев Д.В., Шевченко І.І. Клінічний випадок нейроревматизму, що призвів до розвитку рефрактерної епілепсії // Вісник епілептології. – 2010. – №2 (33-34). – С. 57–60.

37. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна-Барр вирусом (ч.1) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №2 (41). – С. 30–36.

38. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна-Барр вирусом (ч.2) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №3 (42). – С. 27–32.

39. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна-Барр вирусом (ч.3) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №4 (43). – С. 69–75.

40. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной вирусом герпеса 6 типа (ч.1) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №5 (44). – С. 33–40.

41. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной вирусом герпеса 6 типа (ч.2) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №6-7 (45-46). – С. 32–48.

42. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Царик В.В. Трансформация представлений о природе гиперчувствительности к медикаментам – от аллергии к вирус-индуцированному аутоиммунитету // Иммунпатология, аллергология, инфектология (Беларусь). – 2011. – №4. – C. 87–101.

43. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Шевченко І.І. Герпесвірусні інфекції у імунокомпетентних осіб // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №9-10 (38-39). – С. 7-17.

44. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Имуноглобулинотерапия: эффективность и безопасность // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №10 (29). – С. 30–40.

45. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызваной вирусом герпеса человека 4 типа // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. Збірник рекомендацій. – 2011. – С. 6–44.

46. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызваной вирусом герпеса человека 6 типа // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. Збірник рекомендацій. – 2011. – С. 45–74.

47. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Коваленко О.М., Козинець Г.П. Цитокіни, як маркери тяжкості стану потерпілих і прогнозування тяжкості перебігу опікової хвороби: нові терапевтичні можливості та переосмислення загальноприйнятих лікувальних підходів. Ч1. // Клінічна хірургія. – 2011. – № 10 (823). – С. 58–64.

48. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Вивчення ефективності і безпечності застосування субаліну при лікуванні ГРВІ у часто хворіючи пацієнтів // Сучасні інфекції. – 2010. – №3. – С. 100-106.

49. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.І. Концепція вірус-індукованої трансформації синаптичної передачі збудження, як моделі розвитку скроневої епілепсії у людей // Науковий вісник НМУ ім..О.О. Богомольця. – 2009. – №4(26). – С.154–170.

50. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. Клінічна класифікація герпесвірусних інфекцій, ч.1 // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – №4(53). – С. 42–48.

51. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. Клінічна класифікація герпесвірусних інфукцій, ч. 2 // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – №5-6(54-55). – С. 5–13.

52. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В. Трансформация современных представлений о природе гиперчуствительности к медикаментам: от аллергии к вирусопосредствованому аутоимунитету // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – №3 (52). – С. 41–52.

53. Мальцев Д.В. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу // Український медичний часопис. – 2012. – №1(87). – С.136–142.

54. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека // Український медичний часопис. – 2012. – №5 (91). – С.94–107.

55. Мальцев Д.В. Останні досягнення у діагностиці та лікуванні герпесвірусних нейроінфекцій людини // Український неврологічний журнал. – 2012. – №2(23). – С. 7–21.

56. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Погляд імунолога на необхідність позбавлення від паразитів. Підходи до призначення лікарських засобів // Фармацевтичний кур'єр. – 2012. – №10. – С.20–26.

57. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Іщенко М.І. Антигістамінні препарати: великі надії та розчарування // Фармацевтичний кур'єр. – 2012. – №6. – С. 26–31.

58. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В. Последняя редакция классификации Джелла и Кумбса: новый взгляд на старые истины в контексте теории иммунодефицитов // Лікарська справа. – 2012. – №1-2. – С.28–44.

59. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К. До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій // Международный неврологический журнал. – 2012. – №2 (48). – С. 14–28.

60. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В Клініка, діагностика і лікування ізольованого дефіциту IgE: огляд літератури і описання клінічних випадків // Імунологія та алергологія. – 2012. – №3. – С. 5–21.

61. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика первичных и вторичных иммунодефицитов у пациентов с герпесвирусной нейроинфекцией, ассоциированой с височной медианной эпилепсией // Аллергология и иммунология (Российская Федерация). – 2012. – Т.13. – №2. – С.149–164.

62. Коваленко О.М., Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Козинець Г.П. Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках: нові терапевтичні можливості та переосмислення існуючих лікувальних підходів. Ч. 2. // Клінічна хірургія. – 2012. – №1. – С. 57–61.

63. Maltsev Dmitriy V., Kazmirchuk Vera E., Grytsyk Vladimir F., Nedopaco Yaroslav Ya. The Possibility of Using Serum Concetracions of the Tumor Necrosis Factor-Alpfa As a Biomarker in Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated With the Human herpes Virus Neiroinfections // International journal of biomedicine. – 2012. – Vol. 2(1). – P .16–25.

64. Maltsev D.V. Kazmirchuk V.E. Diagnosis of Herpesvirus Neiroinfeсtions in Patients with Temporal Mesial Epilepsy // Allergy, Astma & Immunophysiology: From Basic Science to Clinical Ahhlication. – 2012 by MEDIMOND s.r.l. – P.231–234.

65. Kazmirchuk V.E., Tsaryk V.V., Maltsev D.V. Myeloperoxidase deficiency – congenital and acquired disorders of neutrophil function // Fundamental and applied sciences today. – 2014. – Vol. 3. – P.32–36.

66. Maltsev D.V., Kazmirchuk V.E. Herpesvirus neuroinfections in immunocompromised patients: diagnosis and preventive treatment // Allergy, asthma and immunopathology: from basic science to clinical management, London, April 27-30. – 2013. – P. 105–107.

67. Мальцев Д.В. Изменение парадигмы антибиотикотерапии: противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства азитромицина // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2015. – №1 (18). – С. 123–135.

68. Мальцев Д.В. Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії за допомогою рекомбінантного гамма-інтерферону у пацієнтів з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофілів // Імунологія та алергологія. – 2015. – №1. – С. 44–53.

69. Мальцев Д.В. Ідіопатична CD4+ Т-клітинна лімфопенія: клініка, діагностика, лікування // Імунологія та алергологія. – 2015. – №2. – С. 27–41.

70. Мальцев Д.В. Дефіцит специфічних антитіл: клініка, діагностика, лікування // Лабораторна діагностика. – 2015. – №2(72). – С. 40–49.

71. Лісяний М.І., Мальцев Д.В., Мішина В.В. Ізольований дефіцит IgМ: клініка, діагностика і лікування // Лабораторна діагностика. – 2015. – №3. – С. 45–56.

72. Мальцев Д.В. PANDAS – нова форма автоімунного ураження мозку, індукованого стрептококовою інфекцією // Український неврологічний журнал. – 2015. – №1. – С. 5–15.

73. Мальцев Д.В. Дефіцит маннозозв'язувального білка // Український терапевтичний журнал. – 2015. – №1. – С. 80–89.

74. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія сепсису // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №1(64). – С. 31–41.

75. Мальцев Д.В. Насколько целесообразно применение в/в иммуноглобулина при сепсисе? Гуморальные иммунодефициты как ключ к получению правильного ответа // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №6(69). – С. 86–92.

76. Мальцев Д.В., Недопако Я.Я., Грицик В.Ф. Скроневий медіанний склероз // Український неврологічний журнал. – 2015. – №4. – С. 7–20.

77. Мальцев Д.В. Показания для применения иммуноглобулина для внутримышечного введения // Імунологія та алергологія. – 2014. – №2. – С. 5–21.

78. Мальцев Д.В., Федірко В.О., Лісяний М.І., Васильєва І.Г. Рефрактерна атипова тригемінальна невралгія, асоційована з реактивованою герпесвірусною інфекцією: патогенетичний зв'язок і ефективність комбінованого противірусного лікування // Імунологія та алергологія. – 2014. – №3. – С. 62–77.

79. Казмирчук В.Е., Царик В.В., Мальцев Д.В. Дефицит миелопероксидазы – врожденное и приобретенное нарушение функции нейтрофилов // Імунологія та алергологія. – 2014. – №2. – С.38–45.

80. Мальцев Д.В. Дефіцит природних кілерних Т-клітин // Український медичний часопис. – 2015. – №1(105). – С. 65–70.

81. Мальцев Д.В., Недопако Я.Я. Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади // Український медичний часопис. – 2013. – №2(94). – С. 129–142.

82. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Царик В.В. Клініка, діагностика і лікування ізольованого дефіциту IgE; огляд літератури і описання клінічних випадків // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2013. – №6-7(65-66). – С. 12–21.

83. Мальцев Д.В. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів // Український медичний часопис. – 2014. – №4(102). – С. 94–105.

84. Мальцев Д.В. Клінічний приклад дефіциту мієлопероксидази фагоцитів // Український медичний часопис. – 2014. – №5(103). – С. 184–191.

85. Коваленко О.М., Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Коваленко А.О. Вивчення динаміки цитокінів у потерпілих за тяжких опіків для оцінки тяжкості стану і прогнозу // Клінічна хірургія. – 2014. – №2 (855). – С. 49–53.

86. Коваленко О.М., Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Коваленко А.О. Динаміка сироваткових цитокінів у хворих з поширеними опіками // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л, Шупика, випуск 21, книга 1, с. 49–55.

87. Мальцев Д.В. Нерешенные проблемы и перспективы исследований рассеянного склероза: вирусологические, иммунологические и терапевтические аспекты // Лікарська справа. – 2014. – №5-6. – С. 3–19.

88. Мальцев Д.В. Реактивована HHV-7-інфекція в сім'ї із загальним варіабельним імунодефіцитом // Український медичний часопис. – 2014. – №5(103). – С. 123–126.

89. Мальцев Д.В. Рассеянный склероз: нерешенные проблемы и перспективы исследований // Український неврологічний журнал. – 2013. – №2 (27). – С. 8–16.
90. Казмирчук В.Е., Царик В.В., Мальцев Д.В. Саркоидоз – гранулематоз: современный вигляд на этиологию и патогенез с описаним клинических случав // Лікарська справа. – 2014. – №1-2. – С. 3–15.

91. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Эффективность и безопасность лечения анемии препаратом человеческого рекомбинантного эритропоэтина альфа у больных с иммунодефицитами // Імунологія та алергологія. – 2013. – №1. – С. 28–38.

92. Мальцев Д.В. Ассоциация аутоиммунных демиелинизирующих болезней нервной системы с гуморальними иммунодефицитами; новый ключ к пониманию эффективности иммуноглобулинотерапии // Международный неврологический журнал. – 2014. – №2(64). – С. 27–32.

93. Мальцев Д.В. Клінічні випадки дефіциту маннозозв'язувального білка // Український медичний часопис. – 2015. – №2(106). – С. 122–127.

94. Мальцев Д.В. Дефіцит субкласів IgG: клініка, діагностика, лікування // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2015. – №5-6(84-85). – С. 8–18.

95. Мальцев, Д.В. Протизапальні та імуномодулювальні властивості азитроміцину - ключ до нових горизонтів застосування в клінічній практиці // Сімейна медицина. – 2015. – № 1. – С. 40–44.

96. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічна картина, діагностика і лікування, ч. 2 // Здоров'я України. – 2015. – №18(367). – С. 42–43.

97. Мальцев Д.В. Показания к применению иммуноглобулинотерапии в гематологии // Consilium Medicum Ukraina. – 2014. – Т.8, Приложение 1. – С. 20–26.

98. Мальцев Д.В., Коваленко О.М., Казмірчук В.Є. Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках: нові терапевтичні можливості та переосмислення традиційних лікувальних підходів // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2014. – №4(73). – С. 27–36.

99. Мальцев Д.В. Возможности современной иммунотерапии в репродуктологии // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – №5(13). – С. 45–52.

100. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия в неврологии // Consilium Medicum Ukraina. – 2013. – Т.7, № 7. – С. 21–26.

101. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия в ревматологии // Consilium Medicum Ukrainе. – 2014. – Т.8, № 4. – С. 28–33.

102. Мальцев Д.В. Досвід застосування азитроміцину для лікування імунозапальних хвороб дихальної системи // Сімейна медицина. – 2015. – №4. – С. 151–153.

103. Мальцев Д.В. Реактивована HHV-7 інфекція в сім'ї із загальним варіабельним імунодефіцитом // Український медичний часопис. – 2013. – №3(95). – С.123–127.

104. Мальцев Д.В., Горбенко В.Ю., Магась В.В., Мішина В.В. Ізольований дефіцит IgA: епідеміологія, клініка, діагностика і лікування // Лабораторна діагностика. – 2015. – №4(74). – С.33–56.

105. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація,клінічні прояви, діагностика та лікування, ч. 1 // Здоров'я України. – 2015 – №17 (366). – С.52–53.

106. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація,клінічні прояви, діагностика та лікування. Продовження. // Здоровя України. – 2015 - №18 (367). – С.42-43.

107. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Є., Царик В.В., Цвеюк Д. Новый вигляд на последовательность событий при гуморальном иммуном ответе согласно концепции Коллинса и Джексона // Імунологія та алергологія. – 2015. – №3-4. – С. 50–60.

108. Мальцев Д.В. Ізольований дефіцит IgA: епідеміологія, клініка, діагностика і лікування // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2016. – № 1(90). – С. 5–15.

109. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия сепсиса // Хирургия Украины. – 2016. – № 2(58). – С.120–130.

110. Мальцев Д.В., Батушкін В.В., Мишина В.В. Ідіопатична CD4+ Т-клітинна лімфопенія: клінічна картина, діагностика і лікування // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2016. – № 2(25). – С. 99–112.

111. Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №3(81). – С. 32–45.

112. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Эффективность высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №2(80). – С 35–49.

113. Мальцев Д.В. Этапное ведение расстройств аутистического спектра, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №2(80). – С. 151–158.

114. Мальцев Д.В., Натрус Л.В., Чуприков А.П. с соавт. Клинический полиморфизм генетического дефицита энзимов цикла фолиевой кислоты // Украинский неврологический журнал. – 2016. – №2. – С. 7–16.

115. Мальцев Д.В. Сімейна доброякісна нейтропенія // Лабораторна діагностика. – 2016. – №2. – C.36–43.

116. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2016. – №5 (94) – C.23–30.

117. Мальцев Д.В., Cидоренко Е.І., Солонько И.И. с соавт. Иммунологические аспекты расстройств спектра аутизма у детей // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2016. – №3 (92). – С.9–16.

118. Кунта Н.П., Возниця М.В., Мальцев Д.В. Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну в практиці неонатолога // Український неонатологічний журнал – 2016. – Т.4. №2 (20). – С. 110–115.

119. Мальцев Д., Медзин В. Оцінка імунного статусу в учасників АТО з важкими пошкодженнями нижніх кінцівок. // Медична наука України. – 2016. – Т.12. – № 3-4. – С. 71–79.

120. Мальцев Д.В. К вопросу об эффективности высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами спектра аутизма, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // Психиатрия. Писхотерапия и клиническая психология. Восточная Европа. – 2016. – Т. 7, №2. – С. 207–224.

121. Мальцев Д.В., Чуприков А.П., Мишиев В.Д., Кириллова Л.Г., Коляденко Н.В. Основные аспекты иммунодиагностики и иммунотерапии при расстройствах спектра аутизма у детей // Здоров'я суспільства. – 2016. – Т.5. – № 3-4. – 25–35.

122. Мальцев Д.В., Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії рекомбінантним гамма- інтерфероном хворих з клінічно маніфест ними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофільних гранулоцитів // Врачебное дело. – 2016. – № 1-2. – С.10–15

123. Мальцев Д.В. Прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба // Клиническая онкология – 2016. – №4 (24). – С.35-42.

124. Коляденко Н.Г., Мальцев Д.В., Живаго Х.С., Федосова Л.О. Етіопатогенетичні основи розвитку реабілітаційного потенціалу хворих на синдром Ретта // Лікарська справа. – 2017. - № 7. – С. 98-104.

125. Мальцев Д.В. Ефективність і безпечність високодозової в/в імуноглобулінотерапії у дітей з разладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу // Лікарська справа. – 2017. – №8. – С. 8–24.

126. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – №2(88). – С. 77–83.

127. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Иммуноглобулинотерапия при аутоиммунных заболеваниях периферической нервной системы // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – №1(87). – С. 35–45.

128. Мальцев Д.В., Рибак І.Р., Горбенко В.Ю. Ізольований дефіцит IgE у людей: update // Актуальная инфектология. – 2017. – №1, Т.5. – С. 8–14.

129. Мальцев Д.В., Крикун М., Солонько И. Оценка субклассового состава иммуноглобулинов сыворотки крови у пациентов с острым панкреатитом // Хирургия Украины. – 2017. – № 3-4. – С. 57–69.

130. Мальцев Д.В. Показания к применению бета-интерферонов человека в клиничесой практике // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 5–22.

131. Мальцев Д.В. Расширеный клинико-лабораторный фенотип у детей с расстройствами спектар аутизма, ассоциированными с генетическим дефіцитом ферментов фолатного цикла // Імунологія, алергологія. – 2017. – №1-2. – С.20–38.

132. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферона-человека в клинической практике. Часть 1. // Імунологія, алергологія. – 2017. – №2. – С. 43–84.

133. Мальцев Д.В., Музыка Д.П. Купирование фульминантного вирусного гепатита В с острой печеночной энцефалопатией при помощи внутрівенного иммуноглобулина : презентація клинического случая // Медична наука України – 2017. – Т.13. – № 1-2. – С. 122–126.

134. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов гамма-интерферона в клинической практике. Часть1. // Клінічна імунологія, алергологія, інфектолоія. – 2017. – № 3(100). – С. 6–15.

135. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов гамма-интерферона в клинической практике. Часть 2. // Клінічна імунологія, алергологія, інфектолоія. – 2017. – № 4(101). – С. 5–17.

136. Стефанишин В.М., Мальцев Д.В. Фокус на онкологического пациента – все ли інструменты используем? // Новости медицины и фармации. – 2017. – №2(602). – С. 20–21.

137. Мальцев Д.В. Сімейна доброякісна нейтропенія // Клінічна імунологія, алергологія, інфектолоія. – 2017. – №1 (98). - С. 23–27.

138. Мальцев Д.В. зі спів. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дефіцит мієлопероксидази нейтрофілів» // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2017. – №1 (98). – С. 44–52.

139. Мальцев Д.В. Нормальные и специфические иммуноглобулины: насколько клинически важны преимущества специфических иммуноглобулинов к распространённым антигенам? // Новости медицины и фармации. – 2017. – №620. – С. 27–23.

140. Десятерик В.І., Крикун М.С., Мальцев Д.В, Солонько І.І. Характер змін окремих імунологічних показників у хворих на гострий панкреатит // Український журнал хірургії. – 2017. – №4(35). – С. 53–58.

141. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія при трансплантації органів і тканин. Огляд. // Медична наука України. – 2017. – №3-4. – Т.13. – С.88–93.

142. Мальцев Д.В., Рассказова О.М. Хронічна вірусна інфекція, спричинена вірусом герпесу 6 типу, з ураженням нервової системи на тлі дефіциту природних кілерів // Клінічна імунологія. Алергологія. – 2017. – №5. – С. 27–33.

143. Мальцев Д.В., Горбенко В.Ю. Клінічний випадок попереково-крижового мієліту HSV2-етіології у пацієнта з вибірковим дефіцитом природних кілерів // Укр. неврол. журнал. – 2018. – №2. – C.74–80.

144. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированым с генетическим дефіцитом фолатного цикла // Лікарська справа. – 2018. – №1-2. – C. 11–23.

145. Мальцев Д.В., Гірна Г.А. Дефіцит природних кілерів і/або природних кілерних Т-лімфоцитів як причина злоякісних новоутворень у людей (огляд літератури) // Клінічна онкологія. – 2018. –№1(29). – C. 34–39.

146. Мальцев Д.В. Основы современной иммунотерапии // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2018. – №1-2. – C. 18–43.

147. Мальцев Д.В.,Євтушенко С.К., Горбенко В.Ю., Бондарчук О.Л. Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – №3 – (97). – С. 99–116.

148. Мальцев Д.В. Переваги цетрилеву в лікуванні алергічних синдромів // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. – №5 (654). – С. 8–10.

149. Мальцев Д.В. Показания к применению колониестимулирующих факторов в клинической практике, часть 1 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №1 (106).– С. 5–12.

150. Мальцев Д.В. Показания к применению колониестимулирующих факторов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №3 (108). – С. 5–11.

151. Мальцев Д.В. Расширенный клинико-лабораторный фенотип при генетически детермированном нарушении фолатного цикла у детей с расстройствами спектра аутизма // Международный неврологический журнал. – 2018 . – №5 (99). – С. 13–25.

152. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №5(110). – С. 16–26.

153. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №6(111). – С. 10–21.

154. Мальцев Д.В. До питання переваг цетрилеву у лікуванні алергічних синдромів // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №6(111). – С. 34–37.

155. Мальцев Д.В. Значение вирусных инфекций как проявлений иммунодефицита в патогенезе расстройств спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла // Ел. журнал Психологічне здоров'я. – 2018. – №1.

156. Мальцев Д.В. Роль дефицита ферментов цикла фолиевой кислоты в развитии расстройств спектра аутизма у детей // Ел. журнал Психологічне здоров'я. – 2018. – №2.

157. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування // Імунологія та алергологія. – 2018. – №3. – С. 12-24.

158. Мальцев Д.В. Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних нервових гангліях // Медична наука України. – 2018. – Vol. 14, № 1-2. – С. 87-95.

159. Мальцев Д.В. Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних гангліях і досвід застосування індуктора інтерферону Оверину для відновлення такого контролю // Чоловіче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина. – 2018. – № 2. – С. 19-32.

160. Мальцев Д.В. Результаты оценки влияния Цетрилева (левоцетиризина) на позднюю фазу атопической реакции // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018.

161. Maltsev D.V. Efficacy of rituximab treatment of autism spectrum disorders in children with a geneic deficiency of the folate cycle associated with antineuronal autoantibodies // European Journal of Neurology. – 2019. – Vol. 2. – P. 598.

162. Maltsev D.V. Efficiency of a high dose of intravenous immunoglobulin in children with autistic spectrum disorders associated with genetic deficiency of folate cycle enzymes // Journal of global pharma technology. – 2019. – Vol. 11(05). – P. 597-609.

163. Maltsev D.V., Hurzhii O.O. Toxoplasma chorioretinitis in primary myeloperoxidase deficiency // Journal of Ophthalmology. – 2019. – Vol. 4. – P. 75-81.

164. Коляденко Н.В., Вакулич Т.М., Мальцев Д.В. Значення сну в підвищенні реабілітаційного потенціалу хворих на синдром Ретта // Альманах гіпнології і психології. – 2019. - №1(2). – С. 14.

165. Мальцев Д,В. Проблема расстройств спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла, как проявлений иммунодефицитной болезни // Журнал «Психологічне здоров'я». – 2019. - №2. – С. 136-156.

166. Мальцев Д.В, Значение генетически детерминированного дефицита ферментов фолатного цикла в патогенезе заболеваний аутистического спектра // Журнал Психологічне здоров'я. – 2019. - №1 (2), - С. 153-173.

167. Мальцев Д.В. Алгоритм сучасної лабораторної та інструментальної діагностики герпсвірусних нейроінфекцій людини // Журнал Імунологія, алергологія, інфектологія. – 2019. - № 5(118). – С. 5-13.

168. Мальцев Д.В. Иммунодефицит, обусловленный генетически детерминированным нарушением фолатного цикла, у детей с расстройствами аутистического спектра // Журнал «Імунологія та алергологія, наука і практика» 2019. – № 1. – С. 4-22.

169. Мальцев Д.В. Клініка діагностика і лікування інфекції, викликаної вірусом герпесу 7 типу // Український неврологічний журнал. – 2019. - №4(53). – С. 5-14.

170. Мальцев Д.В. Клініка і діагностика скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусними інфекціями // Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. - №3(105). – С. 5-15.

171. Мальцев Д.В. Клініка, діагностика і лікування первинного вибіркового дефіциту специфічних антитіл у людей // Журнал « Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – №3 (116), - С. 5-15.

172. Мальцев Д.В. Клініка, діагностика, лікування первинного ізольованого дефіциту IgM у людей // Журнал Імунологія, алергологія, інфектологія. – 2019. - №8(121). – С. 21-26.

173. Мальцев Д.В. Оценка влияния левоцетиризина на позднюю фазу атопической реакции // Журнал «Медична наука України». – 2018. –Т. 14., №4. – С. 103-108. (стаття подана навесні 2019 року, журнал вийшов влітку 2019р)

174. Мальцев Д.В. Оценка эффективности трансфер фактора при лечении дефицита NK/NKT-клеток, ассоциированного с генетическим дефицитом фолатного цикла // Журнал « Імунологія та алергологія, наука і практикаю - 2019. – Додаток № 1. - С. 66-67.

175. Мальцев Д.В. Показания к применению трансфер факторов в клинической практике // Журнал Клінічна імунологія і алергологія: наука і практика. – 2019. - №2. – С. 4-20.

176. Мальцев Д.В. Системи інтрагангліонарного та інтранейронального контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних гангліях периферичної нервової системи // Український неврологічний журнал. – 2019. - №2-3(51-52). – С.12-21.

177. Мальцев Д.В. Синдром хронічної втоми, асоційованиä з герпесвірусними інфекціями // Міжнародний нврологічний журнал. – 2019. - № 4(106). – С. 5-19.

178. Мальцев Д.В. Клиническое применение трансфер факторов на основе экстракта молозива // Журнал Імунологія і алергологія: наука і практика. – 2019. - №3. – С. 9-23.
Made on
Tilda